Støp av brudekke ved Forsøket Bru

Vi har nå støpt brudekke ved Forsøket bru og er i gang med kantbjelker og avlastningsplater.

Teknob-Bilde-Stxp-av-brudekke-1[1]

Prosjektet som hadde gravestart 26. mai er på plan og skal overleveres 1. september 2016. Arbeidene omfatter: omlagt veg, riving av eksisterende bro, pæling og støp av ny bro.

Teknob-Bilde-Armering-av-Forsxket[1]