E6 Grilstadtunnelen

2014, 4,5 mill.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Oppgradering av eksisterende tverrforbindelser og nisjer, samt etablering av trekkerør og kummer.

E6