Vi bygger godsterminal for Bane NOR

1

I høst startet vi arbeidene med å bygge ny godsterminal for Bane NOR på Heggstadmoen, like ved Heimdal i Trondheim kommune. Godsterminalen skal avlaste den eksisterende godsterminalen på Brattøra i Trondheim sentrum.

2

Kontrakten har en verdi på 55 millioner og arbeidene omfatter blant annet masseutskifting, VA, El, oppbygging av lastegater og jernbanespor. Det er ca. 40 000 m3 masser som skal inn etter at dagens myr og leirmasser er kjørt ut. Totalt skal det bygges 6 nye spor med alt av infrastruktur inne på det nye terminalområdet. Den første milepælen som innebærer ferdigstillelse av de to første sporene ble nådd innen fristen, tidig i november. Den fremtidige driften av terminalen ivaretas ved at det skal bygges et administrasjonsbygg og garasjeanlegg.

For å sikre god fremdrift og gjennomføring så møtes entreprenør, byggherre og prosjekterende rådgiver til ukentlige periodeplanmøter. Møtene skal sikre korrekte leveranser fra deltagerne til riktig tidspunkt.

Arbeidene vil fortsette for fullt nå på nyåret frem til ferdigstillelse den 1. juni 2017.