Underbygningstiltak Dovre-/Trønderbanen

2014–2015, 19,9 mill.
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Rensk av inn- og utløp stikkrenner, rensk av linjegrøfter, rensk av terrenggrøfter, vegetasjonsrydding, kontroll av stikkrenner og eventuell rensk.

IMG_0014

Parsell 4: Bjørset–Støren
Parsell 5: Kvål–Nypan
Parsell 6: Heimdal–Vikhammer
Parsell 8: Stjørdal–Steinkjer.