Totalentreprise Infrastruktur Tiller øst

2014–2015, 71,9 mill.
Oppdragsgiver: Trondheim Kommune
Totalentreprise som omfatter veganlegg, vann- og avløpsanlegg, gang-/sykkelveger, turstier, grøntanlegg og offentlige friområder.

20150428_091802