Overlevering av skolepaviljong ved Sunnland Skole

2016, 12 mill.
Oppdragsgiver: Trondheim Kommune
Prosjektet omhandlet re-etablering av et tidligere modul-bygg som ble totalskadet under en brann i desember 2014.

20160816_105402

Bygget inneholdt undervisningslokaler for både naturfag, sløyd, kunst & håndverk. Den nye paviljongen skulle ivareta de samme undervisningsfasilitetene som tidligere.
Teknobygg har selv stått for grunn- og betongarbeidet på på prosjektet. Selve bygningskroppen består av moduler fra Moelven Byggmodul AS. Oppstart grunnarbeid fant sted i midten av mars. Betongarbeidet fulgte på fra slutten av samme måned med ferdigstillelse 22. april. Alt var da tilrettelagt for en avtalt oppstart av modulmontasje 25. april. Heising av modulene ble gjennomført på 2 dager (26 moduler) og gikk tilnærmet smertefritt. Etter ferdigstillelse av de tekniske installasjonene og bygningsmessig kompletterng både inn- og utvendig – ble bygget overlevert til byggherre 1. juli 2016.

Kontraktsum: 12 mill. eks. mva.
Byggherre: Trondheim Kommune
Byggherrens representant: Rambøll Norge AS
Generalentreprenør: Teknobygg AS
BRA: 650 kvm

20160816_105320