Administrasjonsbygg for Statnett

Adm bygg Statnett

Teknobygg AS har fått jobben som totalentreprenør for utvidelsen av Statnett sitt administrasjonsbygg ved Strinda trafostasjon i Trondheim. Tilbygget består av ca. 1 600 kvadratmeter administrasjonslokaler over 4 etasjer.

Prosjektinformasjon
Byggherre: Statnett SF
Kontraktsform: Totalentreprise NS 8407
Planlagt oppstart: September 2016
Planlagt overlevering: Oktober 2017
Kontraktssum: 33,6 mill. eks. mva.

Bæresystemet er planlagt med plasstøpte banketter, fundamenter og kjellervegger. Søylene blir levert og montert som en kombinasjon av prefabrikert betong og stål. Etasjeskillere skal leveres og monteres som prefabrikerte hulldekkeelementer som tynnavrettes. Yttervegger skal plassbygges og kles med en kombinasjon av båndtekking og sinusplater. Tilbygget skal romme 72 nye arbeidsplasser, ulike møterom og et eget garderobeanlegg for ansatte i underetasjen. En sykkelbod med parkering i to høyder skal også etableres på tomta.

Passivhus

Tilbygget etableres som passivhus og eksisterende bygg, fra 2011, var det første administrasjonsbygget som ble bygget som passivhus i Trondheim.