Bromstadvegens forlengelse

2013–2015, 83,9 mill.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen.
Prosjektet var en utførelsesentreprise som inngikk i vegprosjektet E6 Trondheim–Stjørdal.

Leangbrua

Totalt omfattet entreprisen overbygning på ca. 16 000 kubikkmeter, tre betongplatebroer, ca. 5 000 kvadratmeter med asfaltarbeid og 1 200 meter kantstein.

Teknobygg har som en del av entreprisen oppført Leangbrua  en slakkarmert betongbru med borede peler som fundamentering. Teknobygg utførte innmåling og utstikking av brua som har fire felt, samt fortau og sykkelveg på begge sider. Vi utførte også betongarbeidene, som er utført med utvidet kontroll og hvor brureisene er underlagt tredjepartskontroll. Leangbrua spenner nå over Nordlandsbanen og lager en forbindelse mellom Lade og Strindheim. Leangbrua er 48 meter lang og 25,5 meter bred. Brua ble åpnet for trafikk den 23. juni 2014.

Bruer over Haakon VII gt. og over Leangen Alle

Som en del av prosjektet bygde vi også første del av en sykkelekspressveg som skal gå fra Ranehim/Grilstad til Pribrua. Den første vegbiten strekker seg fra Arkitekt Ebbels veg og opp til den nye Leangbrua. I forbindelse med dette arbeidet oppførte vi to betongbruer, en over Leangen Alle og en over Haakon VII, for gang og sykkelvegen. Sykkelekspressvegen er en del av Miljøpakken.