Bygg

Liljendal2
Liljendal

Byggavdeligen utfører alle typer byggeoppdrag for både private og offentlige byggherrer. De aller fleste prosjektene er utført som totalentrepriser. Her er noen av de typen oppdrag vi kan gjøre:

  • Bolig
  • Næringsbygg: kontor, industri, osv.
  • Skoler
  • Barnehager

For å håndtere dette har vi for tiden 20 ansatte i administrasjon på avdelingen, fordelt mellom prosjektledere, anleggsledere, prosjekteringsledere og Kalkulasjon/Innkjøp. Vi har egne ressurser i firmaet for å jobbe overordnet med HMS og KS som jobber som støtte til prosjektene og som sørger for at vi følger interne rutiner. Dette for at vi skal kunne være trygge på at vi leverer riktig kvalitet og unngår skade på både egen ansatte og ansatte til våre underentreprenører.

Hommelvik Sjøside
Hommelvik Sjøside

Byggavdelingen har egenproduksjon av betong med ca 40 ansatte. De fleste av disse har fagbrev, og vi jobber i dag med at flere av de som er ansatt uten fagbrev skal få mulighet til å ta fagbrev mens de jobber. Teknobygg er tilknytet lærlingeordningen.

Teknobygg er medlem av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) som er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Gjennom medlemskapet i EBA jobber vi for å fremme seriøsitet og kvalitet i næringen.