Teknobygg Anlegg blir Teknobygg

Generalforsamlingen i Teknobygg Anlegg AS har fattet vedtak om å endre selskapets navn fra Teknobygg Anlegg AS til kun Teknobygg AS.

Du kan lese mer om at Teknobygg Anlegg blir Teknobygg på bygg.no.