Resertifisert som Miljøfyrtårn

Vi i Teknobygg ønsker å være bevisste vårt samfunnsansvar og bidra til en mer miljøvennlig drift og til en mer miljøvennlig bransje.

Miljøfyrtårn

Derfor har vi allerede tilbakelagt tre år som Miljøfyrtårnbedrift og har nå vært gjennom en resertifiseringsprosess og fått forlenget vårt sertifikat i tre nye år.

Miljøfyrtårnsertifiseringen styrker miljøarbeidet i virksomheten ved å stille krav til årlig innrapportering av indikatorer for arbeidsmiljø, energiforbruk, transport, avfall og innkjøp – og at vi som virksomhet setter oss miljømål og iverksetter tiltak for å nå disse målsetningene.

For oss har dette hatt mange positive effekter. Blant annet har sertifiseringen har bidratt til å styrke vår konkurranseevne. Stadig flere av våre kunder stiller strengere miljøkrav og etterspør miljøsertifikat fra oss som entreprenør, og tiltak iverksatt for å redusere forbruk og avfall har bidratt til en mer miljøvennlig og effektiv drift.

Vi har også iverksatt tiltak for å bidra til et bedre arbeidsmiljø. Vi har blant annet bedret tilgangen på garderober, noe som legger til rette for at de ansatte enklere kan sykle til jobben. Dette bidrar til reduserte utslipp i forbindelse med transport og til sunnere og mer aktive ansatte.

Vi ser nå fram til å ta fatt på tre nye år som Miljøfyrtårn.