SIKKERHETSUKA 2018 i TEKNOBYGG ER I GANG

Teknobygg gjennomfører sikkerhetsuka 10-14 september.
Den startet mandag kl. 7 ute på byggeplass med en kort presentasjon. Noen prosjekter er slått sammen for å få til en samlet oppstart. Oppstarten og presentasjon utføres av ledergruppa; Gabriel, Rune, Rudi, Roar, Elisabeth og Beate.
Programmet for uka presenteres ifbm oppstarten.
Uka har "slagordet" HELT Sikker, og har fokus på oppstart prosjekt, involvering og det å bry seg.
Sikkerhetsuka skal bringer inn ny energi og god dialog på tvers av roller i organisasjonen.
I slutten av uka leverer prosjektene inn en oppgavebesvarelse som er løst i de ulike prosjektene.Sikkerhetsuka 2018