Vi bygger paviljong på Sunnland Skole

Fasadetegning

For Trondheim kommune skal vi bygge en skolepaviljong på Sunnland Skole. Paviljongen skal oppføres i moduler levert av Moelven. Prosjektet har gravestart ca. 20. februar, og skal være ferdig ved utgangen av juni.