- Teknobygg vant sin største jernbanekontrakt

Jernbane

«De aller første anleggsarbeider i Jernbaneverkets ERTMS-prosjekt går dermed til en entreprenør som både er lokalkjent og har erfaring med arbeider på jernbanen», skriver bygg.no i en artikkel. Videre skriver de at «Denne erfaringen vil komme entreprenøren godt med siden arbeidet skal fordeles på cirka 60 anleggsplasser mellom Steinkjer og Bodø».

Bilde fra dreneringsarbeid ved Mo i Rana


ERTMS

Skjematisk framstilling av ERTMS fra presentasjonen
«Den digitale jernbanen», utarbeidet av Jernbaneverket

Vi i Teknobygg gleder oss til å ta fatt på oppgaven og er stolte over at Jernbaneverket enda en gang har valgt oss som entreprenør.

Informasjon om ERTMS og hvordan jerbanen skal moderniseres og bevege seg bort fra reléteknologi kan man finne i presentasjonen «Den digitale jernbanen» fra Jernbaneverket

Kilder:
Bygg.no
Jernbaneverket

Flere andre nettaviser har også skrevet om prosjektet, deriblandt: Avisa Nordland, Helgelendingen, Rana Blad og Trønder-Avisa.