MP Sykkeltiltak Lade

Byggherre: Statens vegvesenSara
Entreprenør: Teknobygg AS
Byggestart: Juni 2018
Ferdigstillelse: Juli 2019
Kontaktsum: 41,8 MNOK
Kontaktsform: Totalentreprise med samspill
Beskrivelse: Utbedring av gang og sykkeltilbud på Lade

Bygg.no:
www.bygg.no/article/1361103