Eidum Trafo

2013, 3,3 mill.
Oppdragsgiver: Statnett
Grunn og betongarbeider for samleskinner, apparater og innstrekksstativer

Eidum