Ny jobb for Jernbaneverket

Teknobygg har fått oppdraget med å utføre de forberedende arbeidene for jernbanens nye signalsystem.

Jernbaneverket skal fornye jernbanens signalanlegg og erstatte dagens løsning med "European Rail Traffic Managemnet System" (ERTMS), et felleseuropesisk signalsystem for jernbanen.

Harran stasjon (235.79)
Harran stasjon

Oppdraget som Teknobygg AS nå skal utføre er de forberedende arbeidene for det nye signalanlegget ERTMS langs Nordlandsbanen.

Oppdraget omfatter bygging av føringsveger og fjerning av eksisterende signalkabler langs deler av strekningen Steinkjer–Bodø. Tilsammen 21 stasjoner, 23 vegsikringsanlegg og 24 blokkposter er omfattet av entreprisen. Forventet oppstart med arbeidene er i uke 14 og de skal være ferdige ved utgangen av november 2017.