Udbyes gate 1

2012,
Underentreprise
Betong-, grunn- og utenomhusarbeider i forbindelse med bygging av et leilighetskompleks.
Oppdragsgiver: Maja Eiendom