Ranheimsfjæra Barnehage

Byggherre: Trondheim Kommune Ranheimsfjære Barnehage
Entreprenør: Teknobygg AS
Byggestart: April 2018
Ferdigstillelse: September 2019
Kontaktsum: 54 MNOK
Kontraktsform: BVP - Totalentreprise
Beskrivelse: Trondheim kommune skal bygge ny barnehage på Ranheim for 6 barnegrupper totalt 100 barn. Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning er bestiller av prosjektet og prosjektansvarlig i Trondheim kommune. Trondheim eiendom - utbygging innehar byggherre- og prosjektlederfunksjonen. Konkurransen er totalentreprisekonkurranse NS8407.
Miljøkrav:  En av målsetningene for prosjektet er å redusere livssykluskostnadene.
Energikrav:  Tiltaket skal tilfredsstille krav i TEK17 og videre krav for passivhus iht. ”NS 3701:2012 - Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger”.

Bygg.no: 
www.bygg.no/article/1348497