Liljendal – Oppstart byggetrinn 2

Vi har signert kontrakt med Trym Bolig og forbereder oss nå på oppstarten av det andre byggetrinnet ved Liljendal.

Bilder Liljendal BT 2-2

De 60 leilighetene i det første byggetrinnet ble overlevert i vår, og nå i høst skal vi i gang med byggetrinn nummer 2. Teknobygg er totalentreprenør og vi skal selv utføre grunn-, betong- og utomhusarbeidene i prosjektet. I begynnelsen av oktober starter vi rivingen av den eksisterende bygningsmassen, og i midten av november starter vi opp gravearbeidene på tomta.

Bilder Liljendal BT 2-1

Prosjektet består av to boligblokker, blokk A1 og A3, hvor det henholdsvis skal bygges 15 og 67 leiligheter. Blokk A3 skal også inneholde et næringslokale i 1.etg på ca. 1500 kvm BTA. Det skal bygges en felles sammenhengende P-kjeller under blokkene – som samtidig binder seg på parkeringskjelleren for byggetrinn 1. Det skal også bygges en takhage over næringslokalet på blokk A3 som blir ute- og rekreasjonsområdet for denne blokka. Tilsvarende område for A1 vil bli etablert på terrengnivå mot vest.

Prosjektets kontraktssum er på 193 millioner, bruttoarealet er på 15 500 kvadratmeter og byggene skal ferdigstilles våren 2018.

Her kan du finne mer informasjon om prosjektet og leilighetene.

Bygg.no:

www.bygg.no/article/1279484