Husbyhagen 11

2012
Bygging av P-kjeller
Oppdragsgiver: Block Wathne