Lund snuplass, Heimdal

Byggherre: Trondheim KommuneLund metrobuss oppdrag
Entreprenør: Teknobygg AS
Byggestart: August 2018
Ferdigstillelse: Juli 2019
Kontraktsum: 28 MNOK

Beskrivelse: Tilrettelegge for endestasjon for to av de framtidige Metrobussrutene som skal betjene Trondheim fra august 2019. Oppdraget inneholder en god blanding av veiarbeider, vann og avløp, samt en del betongkonstruksjoner.

Bygg.no:
https://www.bygg.no/article/1359002