Forberedende ballastrens Støren-Kvål, Dovrebanen

Byggherre: Bane NorBallastrens 3
Entreprenør: Teknobygg AS
Byggestart: Mai 2018
Ferdigstillelse: August 2019
Kontaktsum: 22,3 MNOK
Beskrivelse: Forberedende arbeider med signalkabler, rensk, underbygning for ballastrens på strekningen Støren-Hovin-Lundamo-Kvål

Bygg.no:
www.bygg.no/article/1355355